Meny Stäng

Vad gör en revisor?

De allra flesta har hört talas om yrkestiteln revisor, och de flesta vet nog att det är ett yrke som har med ekonomi att göra. För många är det dock fortfarande något oklart exakt vad en revisor gör och vad denne har för arbetsuppgifter. Kanske är du själv intresserad av ekonomi och vill komma fram till vilket yrke som vore det rätta för dig. Då kan revisoryrket vara aktuellt att titta på. Vi ska nu gå igenom vad en sådan har för arbetsuppgifter, och vad det krävs för utbildning för att nå dit.

Detta gör en revisor

En revisor har ett flertal olika arbetsuppgifter, men de grundar sig alla i att granska hur en styrelse i ett bolag förvaltar företagets verksamhet samt att granska redovisningen. Det kan handla om årsredovisningen, vilket är det allra vanligaste, men det kan även handla om andra typer av redovisning, som till exempel hållbarhetsredovisning. Det är revisorns jobb att granska huruvida rapporterna ger en rättvisande bild av verksamheten och är med sanningen överensstämmande.

Kan även verka som rådgivare

En revisor kan även agera rådgivare i olika typer av ekonomiska frågor. Det gäller då inte gentemot privatpersoner, utan gentemot företag. Det kan handla om frågor som hur rutiner kan förbättras inom en verksamhet men det kan också handla om rådgivning i olika ekonomiska frågor där styrelsen vill ha råd och vägledning.

När behövs en revisor

Det finns lagar som kräver att vissa företag har en revisor som är auktoriserad. Det gäller alla aktiebolag med undantag för vissa små privata aktiebolag som undantas från kravet och själva kan välja om de behöver denna hjälp eller inte.

Så blir du revisor

Vad krävs det då för utbildning för att bli revisor? Först och främst krävs det att du studerar ett högskoleförberedande program på gymnasiet, så att du därefter kan fortsätta dina studier på högskola eller universitet. Där behöver du läsa en kandidatexamen, det vill säga 180 högskolepoäng, med ekonomisk inriktning. Därefter väntar tre års praktisk utbildning där du behöver arbeta under en auktoriserad revisor. Därefter krävs ytterligare två år där du antingen kan utbilda dig vidare teoretiskt eller fortsätta med den praktiska utbildningen. Efter att du gått ut gymnasiet får du med andra ord räkna med att det tar minst åtta år innan du kan bli auktoriserad revisor. Som du redan kunnat konstatera krävs det dock inte att du sitter i skolbänken under alla dessa år, utan du får goda möjligheter att vara ute i arbetslivet och bekanta dig dina kommande arbetsuppgifter samtidigt som du blir vägledd av en mer erfaren kollega inom branschen.

Hur ser läget ut inom branschen?

Innan du satsar på en lång utbildning vill du förmodligen veta hur framtidsutsikterna ser ut. Behövs det många revisorer under kommande år? Just nu råder en ganska god balans inom yrket. Det finns en efterfrågan, men det är också ganska många som väljer denna riktning, vilket gör att tillgång och efterfrågan balanserar varandra bra för närvarande. Det är inget bristyrke, men det är inte på något sätt omöjligt att få jobb.

Dela sidan med dina vänner