Meny Stäng

Låna pengar

Talas det om lån i juridisk mening betyder det rätten att under en begränsad tid använda någonting som tillhör någon annan.

Lån i juridiska termer innefattar inte lån utav pengar utan lån utav ett föremål, där ägaren av det specifika föremålet förväntar sig att få tillbaks detsamma och ingenting annat. Vid lån av pengar heter det försträckning. Där förväntar sig inte ägaren att få tillbaks samma pengar utan bara pengar utav samma reella värde.

Låna pengar online

Mer om lån

När det handlar om lån, oavsett lånetyp finns det en mängd termer och parter att hålla reda på. Detta kan vara förvirrande men i korta ordalag kan man förklara det följande.

Med ett lån menas då det avtal som innebär att en part, gäldenären, tar emot en summa pengar från borgenären och förbinder sig att återbetala samma summa. Gäldenären hamnar då i skuld till borgenären och får en fordran. De ingående parterna i låneavtalet kan vara privatpersoner, företag, banker och kreditinstitut, stater, kommuner, föreningar eller andra institutioner.

Om det i låneavtalet talas om ersättning utöver själva lånet kallas det för ränta. Det kan vara en viss procent av lånesumman som borgenären vill ha utöver den utlånade summan. Ibland kan det även förekomma andra ersättningar för lån, till exempel uppläggningsavgift.

låna pengar

Det vanligaste är att privatpersoner och företag tar lån från olika banker eller kreditinstitut, för att sedan betala tillbaks summan successivt under lånets löptid. Dessa avbetalningar kallas för amorteringar. Beroende på vilken typ av lån det gäller, ser amorteringsplanerna ut på olika sätt. De vanligaste formerna är dock sk. rak amortering och annuitetslån. Det finns även en form av att låna pengar där gäldenären ska betala tillbaks hela summan på en och samma gång när lånetiden löpt ut. Då talar man om ett amorteringsfritt lån. Du kan läsa mer om det här.

Kreditvärdighet och säkerhet

Vid lån från banker eller kreditinstitut sker vid de allra flesta fall en sk. kreditupplysning. Det innebär att banken eller kreditinstitutet kontrollerar den sökandes kreditvärdighet, hur stor chans denne har att återbetala lånet. Har den sökande låg kreditvärdighet nekas denne i regel ett banklån. I vissa fall kan borgenären kräva in kompletterande säkerhet från gäldenären, alternativt läggs en högre ränta på lånet. Alla större långivare har sina egna riskanalyser som bestämmer vilka som är mer eller mindre riskabla att låna ut pengar till.

Vid tveksam kreditvärdighet kan gäldenären bli ombedd att sätta något i pant för att säkerställa återbetalning av pengarna. Detta sker huvudsakligen vid huslån eller andra lån där det handlar om en större summa pengar. Men även vid andra former av lån kan detta förekomma.

Det finns aktörer som lånar ut mindre summor pengar mot en handpant i säkerhet. Dessa kallas för pantbank. Där kan du lämna in ett värdeföremål, få det värderat varefter du får en summa pengar för den. Det kan vara en klocka eller ett smycke, såväl som en stereo eller en radiostyrd bil. Föremål som på ett eller annat sätt fungerar som säkerhet för återbetalning kallas att vara belånade.

Att vara borgensman

Andra alternativ vid tveksam kreditvärdighet är att någon går i borgen för gäldenären. Det kallas då att vara borgensman (ej att förväxla med borgenär). Borgensmannen går då in i gäldenärens ställe om denne inte kan återbetala lånet och har exakt samma återbetalningsskyldighet som gäldenären.

Skriftliga låneavtal kallas skuldebrev om lånet avser pengar. Ett skuldebrev behöver dock inte vara ett avtal i juridisk mening. Det kan lika gärna vara en ensidig skriftlig utfästelse ställd till innehavaren. Ett form av erkännande av en penningskuld. Exempel på skuldebrev är en revers, ett förlagsbevis, eller en obligation. Men även bankböcker och kupongen för utbetalning av ränta eller aktieutdelning är i lagens mening ett skuldebrev. Skuldebrev regleras enl. Svea rikes lag (1936:81).

Recension:
Låna pengar
Betygsatt av: Iumab.se
Betyg: 4.8/5
Dela sidan med dina vänner