CSN eller banklån?

När man börjar plugga är ekonomin inte alltid som man skulle vilja, av naturliga anledningar, vilket gör att många studerande behöver ta lån. För detta ändamål har CSN, Centrala studiestödsnämnden, tagit fram speciella studielån, men är de egentligen de bästa lånen att ta när man börjar plugga? Går det inte lika bra med ett vanligt banklån också? Detta kommer vi att försöka svara på i denna artikel, där vi jämför de båda alternativen, för att svara på frågan många studenter och blivande studenter har: Vilket är egentligen bäst av banklån eller CSN-lån?

Svaret är att CSN-lån är gjorda för att vara mycket förmånliga, och de är det, på flera olika sätt. Dels har studielån alltid en lägre, fast ränta, som dock kan ändras varje år, som inte ens kan jämföras med en banklåns räntor, om man inte har otrolig tur av någon anledning. Så kostnadsmässigt lönar sig alltid ett CSN-lån, och detta är även den viktigaste avgörande faktorn för många, förstås.

Jämför lån


För det andra kan studenter ha svårt att ens få banklån, eftersom banker ställer en rad olika krav på sina låntagare, när det gäller inkomster och annat, och de allra flesta studenter som är i behov av ett lån för studier uppfyller inte dessa krav på långa vägar, vilket gör att CSN-lån i många fall är det enda alternativet de har. Så glöm inte att man ofta inte ens kan välja om man vill ha banklån eller CSN-lån, utan istället är ofta CSN-lånet det enda alternativet, trots att många inte tror det!

CSN eller banklån

Dessutom är återbetalningen av CSN-lån mer anpassad för studenters behov och ändamål än återbetalningstider och belopp på vanliga banklån.

Finns det någon anledning att ta ett banklån istället för ett CSN-lån?

Ja, det kan man väl säga, på sätt och vis. För trots att CSN-lånen är väldigt förmånliga, ställs det en hel del krav på låntagaren för att man ska få ta dem. Bland annat måste utbildningen man går vara godkänd av CSN, man får inte ha för höga inkomster under studietiden, och så vidare. Så ett skäl att ta ett banklån istället för ett CSN lån, om inte det enda skälet att göra detta, är att man faktiskt inte kan ta CSN-lån av någon anledning.